• 5. 10. Vektorový vs. rastrový obraz, úvod do Zoner Callisto (zápis), stáhnout Callisto
 • 7. 10. ZC5 - základní kreslící nástroje, galerie nástrojů (pero, výplň, stín, průhlednost, barva)
 • 12. 10. ZC5 - galerie nástrojů (transformace, zarovnání)
 • 14. 10. ZC5 - galerie nástrojů (rozmístění, sjednocení velikosti, logické operace)
 • 19. 10. ZC5 - rozmístění, sjednocení velikosti, cvičení
 • 21. 10. ZC5 - dopravní značky, cvičení editace vekt. obrazu
 • 26. 10. ZC5 - dopravní značky, cvičení editace vekt. obrazu
 • 28. 10. Státní svátek
 • 2. 11. značky, hodnocení
 • 4. 11. Suplovaná hodina - kreslení Disney postavičky
 • 9. 11. Postavička
 • 11. 11. Postavička - dokončení
 • 16. 11. Inkscape - úvod, podobnosti a rozdíly s Callistem, Stáhnout Inkscape
 • 18. 11. Inkscape - zvíře pomocí geometrických útvarů
 • 23. 11. Firma a její logo, náčrtek v Malování a nakreslení v Inkscape
 • 25. 11. Logo
 • 30. 11. Práce na vektorovém logu
 • 2. 12. Logo - dokončení
 • 7. 12. Bitmapový obraz vs. vektorový
 • 9. 12. Barvy v počítači
 • 14. 12. Míchání barev, malování s mnoha barvami
 • 16. 12.  Barevná hloubka
 • 21. 12. Vyhledávání s vánoční tematikou
 • 4. 1. Rozlišení
 • 6. 1. Suplováno - Tři králové
 • 11. 1. Rozlišení a barevná hloubka
 • 13. 1. Fyzické rozlišení - zápis
 • 18. 1. Spojeno Aj
 • 20. 1. Spojeno Aj
 • 25. 1. Fyzické rozlišení + grafický editor Malování
 • 27. 1. GIMP - úvod, Stáhnout GIMP , uživatelská příručka , příručka pro začátečníky JNP
 • 1. 2. GIMP - prostředí
 • 3. 2. GIMP - formáty xcf vs. jpg
 • 8. 2. GIMP - výběr, možnosti výběru
 • 10. 2. GIMP - výběr
 • 15. 2. GIMP - transformace (velikost, rotace, perspektiva, skosení, převrácení)
 • 17. 2. GIMP - transformace + výběr
 • 22. 2. GIMP - transformace + výběr
 • 24. 2. GIMP - práce s vrstvami
 • 1. 3. GIMP - práce s filtry
 • 3. 3. GIMP - vrstvy, filtry
 • 8. 3. ŠVP
 • 10. 3. ŠVP
 • 15. 3. Jarní prázdniny
 • 17. 3. Jarní prázdniny
 • 22. 3. Fotomontáž - úvod, princip
 • 24. 3. Fotomontáž - výběr vhodných fotografií, změna velikosti, výběr
 • 29. 3. Fotomontáž - přenos výběru, změna orientace, barevnost
 • 31. 3. Fotomontáž - slučování vrstev, úpravy pomocí rozmazání, rozostření
 • 5. 4. Fotomontáž - dokončení
 • 7. 4. Fotomontáž - hodncení
 •  
 •  

 

 •