• 6. 10. Vektorový vs. rastrový obraz, úvod do Zoner Callisto (zápis), stáhnout Callisto
 • 8. 10. ZC5 - základní kreslící nástroje, galerie nástrojů (pero, výplň, stín, průhlednost, barva)
 • 13. 10. ZC5 - galerie nástrojů (transformace, zarovnání)
 • 15. 10. ZC5 - galerie nástrojů (rozmístění, sjednocení velikosti, logické operace)
 • 20. 10. ZC5 - rozmístění, sjednocení velikosti, cvičení
 • 22. 10. ZC5 - dopravní značky, cvičení editace vekt. obrazu
 • 27. 10. Prázdniny
 • 29. 10. Prázdniny
 • 3. 11. ZC5 - značky, hodnocení
 • 5. 11. ZC5 - kreslení Disney postavičky
 • 10. 11. Postavička - dokončení
 • 12. 11. Inkscape, Stáhnout Inkscape
 • 17. 11. Státní svátek
 • 19. 11. Inskcape - zvíře z geometrických útvarů
 • 24. 11. Firma a její logo, náčrtek v Malování, kreslení v Inkscape
 • 26. 11. Spojeno Aj
 • 1. 12. Logo  v Inkscape
 • 3. 12. Logo - dokončení
 • 8. 12. Barvy v počítači
 • 10. 12. Míchání barev
 • 15. 12. Barevná hloubka
 • 17. 12. Náhradní výuka
 • 22. 12. Ván. besídky
 • 24. 12. Vánoční prázdniny
 • 29. 12. Vánoční prázdniny
 • 5. 1. Rozlišení
 • 7. 1. Rozlišení a barevná hloubka
 • 12. 1. Fyzické rozlišení
 • 14. 1. Opakování rozlišení, barevná hloubka
 • 19. 1. Neodučeno
 • 21. 1. Neodučeno
 • 26. 1. Malování - nástroje
 • 28. 1. GIMP - úvod, Stáhnout GIMP , uživatelská příručka , příručka pro začátečníky JNP
 • 2. 2. GIMP - prostředí
 • 4. 2. GIMP - pololetní prázdniny
 • 9. 2. GIMP - výběr, možnosti výběru
 • 11. 2. GIMP - výběr
 • 16. 2. GIMP - transformace (velikost, rotace, perspektiva, skosení, převrácení)
 • 18. 2. GIMP - transformace + výběr
 • 23. 2. GIMP - transformace + výběr
 • 25. 2. GIMP - práce s vrstvami
 • 2. 3. GIMP - práce s filtry
 • 4. 3. GIMP - vrstvy, filtry
 • 9. 3. GIMP - filtry
 • 11. 3. GIMP - fotomotáž, ukázka
 • 16. 3. Jarní prázdniny
 • 18. 3. Jarní prázdniny
 • 23. 3. Fotomontáž - úvod, princip
 • 25. 3. Fotomontáž - výběr vhodných fotografií, změna velikosti, výběr
 • 30. 3. Fotomontáž - přenos výběru, změna orientace, barevnost
 • 1. 4. Fotomontáž - slučování vrstev, úpravy pomocí rozmazání, rozostření
 • 6. 4. Fotomontáž - dokončení
 • 8. 4. Fotomontáž - hodncení
 •